NVL:ltä uusi ”To-do”-työskentelytapaa käsittelevä käsikirja

Työskentelytapa edistää yhteiskehittämistä, paikallista toimeliaisuutta ja kestäviä ratkaisuja.

 

NVL:n uusi käsikirja esittelee To-do-työtapaa. Menetelmän tarkoituksena on ratkaista konkreettisia haasteita luomalla uusia ideoita, verkostoja ja toimintaa.  

Käsikirja on tarkoitettu oppaaksi ja inspiraatioksi To-do-työskentelymuodon käyttämiseen paikallisissa seminaareissa, jotka käsittelevät yhteisiä haasteita. Yhteiskehittämisen kautta edistetään kestäviä ratkaisuja, demokraattista osallisuutta ja sivistystä sekä paikallista toimintakykyä. 

Käsikirjan kohderyhmänä ovat kaikki, jotka toivottavat tervetulleeksi uudet ihmiset, näkökulmat, osaamisen, kokemukset ja toiveet yhteisen haasteen ratkaisemiseksi

Käsikirjan tausta 

NVL:n saariverkosto kehitti To-do-työmuodon ja käytti sitä vuosina 2015–2017. Tavoitteena oli luoda ja edistää uusia ideoita, tekoja ja toimintaa, joilla voitaisiin tukea Bornholmin, Gotlannin ja Ahvenanmaan saarille tuolloin saapuneiden lukuisien pakolaisten pääsyä osaksi paikallisia yhteisöjä.  Käsikirjassa kerrotaan verkoston kokemuksista ja esitellään työmuodon konkreettisia käyttötapoja. 

Lue lisää ja lataa käsikirja täältä.