NVL mötte EU-agendan

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande träffade ansvariga koordinatorer i de nordiska länderna för EU:s Agenda for Adult Learning under en nätverksträff i Helsingfors.

 
Ulla-Jill Karlsson från Undervisnings- och Kulturministeriet presenterar finska ordförandeskapets prioriteringar. Johanni Larjanko Ulla-Jill Karlsson från Undervisnings- och Kulturministeriet presenterar finska ordförandeskapets prioriteringar.
I början av förra veckan träffades Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) och de nationella koordinatorerna i de nordiska länderna för EU:s Agenda for Adult Learning i Helsingfors. Det var fjärde gången de två nätverken möttes. Med på mötet var också representanter från det finska undervisnings och kulturministeriet, som stod som värd för mötet. Tanken med träffarna är att utbyta information, nätverka och diskutera gemensamma angelägenheter. Under dagen presenterade EU-koordinatorerna i Norge, Finland och Sverige resultat från sina projektsatsningar. EUs Agenda fokuserar på lågutbildade och sådana som är i riskzonen för att marginaliseras. Finland har satsat på ett omfattande samarbete med yrkesutbildningsinstitutioner. Satsningen går under namnet Young Adults Skills Programme. Satsningen har gett goda resultat. I Norge sammanfaller EU-agendan med nationella målsättningar och regeringens strategi ”Fra utenforskap til ny sjanse” som presenterades nyligen. Omfattande insatser planeras för att förbättra befolkningens grundläggande färdigheter. I Sverige har arbetet med att rekrytera och motivera lågutbildade in i utbildningar just avslutats. Nu ligger fokus på validering.
 
Under mötet föreslogs flera konkreta förslag till samarbete mellan olika tematiska nätverk inom NVL och EU-koordinatorerna. Ett tema som togs upp var till exempel behovet för en gemensam nordisk strategi kring integration och utbildning av nyanlända.
I  år är Finland ordförandeland i det nordiska samarbetet. Ulla-Jill Karlsson från Undervisnings- och Kulturministeriet presenterade det finska ordförandeskapsprogrammet, programmet sätter fokus på vatten, naturen och människorna.