NVL publicerar ny rapport om validering

NVL;s expertnätverk för validering har arbetat fram en rapport kallad Validation and the Value of Competences. Road Map 2018. Rapporten ger ett brett perspektiv på validering av tidigare förvärvad kompetens.

 
Syftet med Road Map 2018 är att ge en bild av hur valideringsprocessen kan fungera från kartläggning och bedömning av tidigare kompetenser till hur resultaten av denna process kan vara till nytta för både individen och samhället. Rapporten lyfter fram de centrala delar som behöver vara på plats för att få ett välfungerande och effektivt system för validering. Rapporten kan användas som en checklista för att belysa var ett land, region eller utbildningssektor är i sin utveckling av validering. Rapporten kan också användas för jämförelser mellan olika länders system för validering. På så sätt kan förbättringsområden identifieras och förhoppningsvis leda till utveckling. Rapporten publiceras på engelska men en översättning till svenska kommer i början av nästa år.