NVL-rapport om grundläggande färdigheter

Bakgrund och utvärdering av förutsättningarna och behoven för ett NVL-nätverk kring grundläggande färdigheter.

 

Arbeidsgruppen har brukt blant annet resultatene fra PIAAC og det nordiske PIAAC-arbeidet og de nasjonale rapporter presentert til ELINET-nettverket1 for å identifisere noen likheter og forskjeller mellom de nordiske landene når det gjelder behov for opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne og de nasjonale strukturer som dette tilbudet organiseres og implementeres etter. Disse likheter og forskjeller har så blitt drøftet med tanke på å sannsynliggjøre nytten av et nordisk nettverk på policy-nivå som skal kunne bidra til policyutvikling på dette feltet i hvert av de deltakende land. Arbeidsgruppen har i tillegg kommet frem til noen anbefalinger om hvordan et slikt nordisk nettverk bør struktureres, hvordan det bør arbeide og hvilke resultater man bør kunne forvente.

Läs också EVA-rapporten Desk study on Basic Skills in the Nordic region