NVL’s årsrapport: vigtigste resultater for 2020

Arbejdet med bæredygtig udvikling og Vision 2030 er blandt NVL’s vigtigste resultater for 2020

 
Overblik over NVL's målgrupper for 2020 Overblik over NVL's målgrupper for 2020

Corona-pandemien og begrænsningerne medførte ændringer i en stor del af NVL's arbejdsprocesser under 2020, men de har også skabt nye muligheder for samarbejde og formidling.

Under 2020 har NVL’s vigtigste indsatsområder været:

- Bæredygtig udvikling og den nordiske Vision 2030

- Synergier mellem nordiske og europæiske dagsordener

- Nye løsninger inden for kompetenceudvikling og voksnes læring under corona-pandemien

NVL’s målgrupper 

NVL's aktiviteter har en tværsektoriel profil. I 2020 har NVL udviklet og formidlet aktiviteter til de følgende målgrupper:
-    Beslutningstagere: myndigheder og offentlig administration (23%)
-    Forskningsmiljøer (21%) 
-    Formel voksenuddannelse (12%)
-    Folkeoplysning (15%) 
-    Arbejdslivsorganisationer (12%)

Om NVL’s årsrapport

NVL’s årsrapport præsenterer resultater fra alle nordiske prioriterede områder i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds retningslinjer og mål. I rapporten formidler NVL resultater fra netværkssamarbejdet og beskriver formidling og implementering af resultaterne på både nordisk og nationalt niveau.

Læs mere om NVL’s resultater for 2020 i de følgende publikationer: 
-    NVL's vigtigste resultater for 2020 
-    NVL's årsrapport 2020