NVL’s nye programperiode - Online

Workshops for inviterede deltagere

 

Vær med til at udvikle NVL efter 2022!

Formålet er at evaluere NVL's nuværende mandat og aktiviteter i forhold til implementeringen af Handlingsplan 2021-24, samt drøfte fremtidig indhold og samarbejdsformer.

Det store spørgsmål bliver, hvordan netværkssamarbejdet om livslang læring kan videreudvikles for at understøtte udviklingen af politik og praksis for livslang læring i Norden.

Dato:

10 maj 2022
kl. 09.00 – 17.00
Online via Zoom

Denne workshop finder sted online men du kan også deltage i hovedworkshoppen i København den 26 April 2022. Du kan læse mere og registrere dig her

Inviterede interessenter

  • Nordisk Ministerråds sekretariat: uddannelse, arbejdsliv, socialsektor, integration
  • Partnere og beslutningstagere med ansvar for livslang læring i de nordiske lande
  • Nordisk Embedsmandskomité for Uddannelse og Forskning (EK-U)
  • EPALE og EU-Agenda koordinatorer i de nordiske lande
  • Repræsentanter fra Nordisk Råd og Nordisk civilsamfundets netværk
  • NVL's værtsorganisationer
  • Repræsentanter fra NVL's netværk