NVL skal evalueres i 2016

Nordisk Ministerråds program for voksnes læring, NVL, er en mødeplads for alle aktører involveret i voksnes læring i Norden.

 

Nordisk Ministerråd (NMR) ønsker at gennemføre en evaluering af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) inden udgangen af 2016. Evalueringen skal danne grundlag for Nordisk Ministerråds beslutning om NVL fra 2018, herunder forberedelse af en ny programperiode.
Evalueringen, der skal have karakter af en effektevaluering, skal bidrage til at kaste lys over, om NVL’s virksomhed, herunder om NVL via sin organisering, netværksform og arbejdsmetoder, opnår den størst mulig nordiske merværdi og bidrager til policy- og praksisudviklingen i de nordiske lande og i øvrigt opfylder de fastsatte mål og temaer (processuel effektevaluering/tilgang).
 
Det er Linköpings Universitet - Institutionen för vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, Sverige som skal gennemføre evalueringen.