NVL viser gode resultater: NVLs årsrapport er kommet

 

I tillegg til at årsrapporten gjør rede for NVLs omfattende nordiske virksomhet forteller de nasjonale koordinatorene om virksomheten i sine respektive land og selvstyrte områder. I bilag med årsrapporten følger en tydelig oversikt over alle NVLs nettverk og samarbeidsparter.
Årsrapporten 2010 viser at NVL har lykkes med å oppnå sine mål slik de er beskrevet i nettverkets virksomhetsplan. Med det ”legger NVL grunnlaget for å levere vel underbygde innspill til politikken for voksnes læring i Norden og i de nordiske land”, ifølge direktør Jan Ellertsen.

Les mer på NVL:s webbside