NVL10- Hur går det med valideringen?

 
John Dalsgar∂. John Dalsgar∂.

NVL fyller 10 år. För att ta reda på vilken betydelse nätverk har för utvecklingen av vuxnas lärande i Norden har DialogWeb frågat människor som är aktiva i olika NVL-nätverk. John Dalsgår∂ är aktiv i Valideringsnätverket. Till vardags jobbar han vid Yrkisdepilin.

1. Vad är betydelsen/nyttan av att arbeta i nätverk för dig och/eller för din organisation?

Min organisation, Yrkisdepilin, administrerer alle de færøske yrkesuddannelser enligt lovgivningen og er den instans i det færøesk uddannelsesministerie som har ansvaret for udviklingen af disse uddannelser.

Naturligt er opgaven at forberede, koordinere og implementere validering inden for erhvervsuddannelserne lagt til Yrkisdepilin.

Validering er et forholdsvis nyt område inden for den færøske uddannelsessektor, som ingen resourser har været allokeret til. Derfor er vi nødt til at starte op fra grunden. Vi er nødt til at tage hensyn til mange forskellige interesser og interessentgrupper. Vi skal opbygge det faglige grundlag inden for vejledning og selve den faglige vurdering. Disse kompetencer har vi i ret så begrænset omfang.

De resultater som valideringsnetværket har frembragt på dette område har vist sig at være af utrolig stor betydning for det arbejde som de færøeske myndigheder har sat i gang vedrørende validering på Færøerne. Uden det nordiske netværk for validering ville denne opgave være næsten umulig for os at løse på en forholdsvis enkel og klar måde og inden for en overskuelig tidsperiode.

2. Hur har arbetet i ett NVL-nätverk hjälpt dig i arbetet?

Konkret har vores deltagelse og arbejdet i NVL-netværket været af umådelig stor betydning, i og med at vi på omkring to år nu er ved at være klar med selve lovgivningen om validering på Færøerne. Vi fik love om realkompetencevurdering vedtaget for et år siden, og vi har et forslag til bekendtgørelse klart til høring nu inden sommeren. Samtidig har vi en god fornemmelse af, hvordan det samlede valideringssystem kan organiseres på Færøerne. Det arbejde, som er blevet gjort i forbindelse med Roadmap 2018 har været en stor hjælp for vores arbejde med at forberede realkompetencevurdering på Færøerne. Her har vi alle tænkelige problemer vedrørende validering bragt frem i lyset på en gang, og vi kan effektivt vælge indsatsområde efter behov, på en meget overskuelig måde.

Det har også været særdeles nyttigt at kunne spørge de andre i netværket når der har været spørgsmål af nogen slags.


NVLs Valideringsnätverk