NVL10- Vad händer i fängelserna?

 
Suzanne Five. Suzanne Five.

NVL fyller 10 år. För att ta reda på vilken betydelse nätverk har för utvecklingen av vuxnas lärande i Norden har DialogWeb frågat människor som är aktiva i olika NVL-nätverk. Suzanne Five är aktiv i Fängelseundervisningsnätverket. Till vardags sitter hon i Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF).

Hva er betydningen/nytten av å arbeide i nettverk for deg og/eller din organisasjon?

Den umiddelbare nytten er at det gir økt kunnskap for meg som deltaker og dermed også for organisasjonen jeg representerer. Det er ofte nyttig og hensiktsmessig å se hva andre land gjør på et område, da dette gir økt kunnskap om fagfeltet.

I forhold til nettverket som arbeider med opplæring for innsatte i fengsel, tar hvert land utgangspunkt i sin innsattgruppe, landenes organisering av utdanning, gjeldende lovverk, føringer og tilgjengelig ressurser. De ytre rammene varierer fra land til land og man får en bedre forståelse for hvorfor det enkelte land velger sine løsninger. Det er inspirerende å komme frem til fagområder som Nettverket kan samarbeide om, og som samtidig kan brukes i det enkelte lands utvikling på området.

Hvordan har arbeidet i et NVL-nettverk hjulpet deg i arbeidet?

Gjennom nettverkssamarbeidet får jeg utvidet perspektivet, man kan få bekreftelse på at man er på rett spor, eventuelt kan bruke det som et korrektiv. Jeg opplever at dette bidrar til økt refleksjon over eget arbeid. Jeg har også opparbeidet meg et nettverk som jeg kan benytte i forbindelse med andre saker jeg arbeider med.

Deltakelse i nettverket bidrar også til å øke min generelle kompetanse på ulike områder, for eksempel å arrangere større internasjonale konferanser og samarbeid med forskere fra ulike land. Videre har jeg fått økt kunnskap om de nordiske landenes språk og kultur. Det er viktig å finne egnede måter å spre den kunnskapen man erverver gjennom deltakelse i Nettverket på.

Mer om Fängelseundervisningsnätverket