NVL:llä menestyksekäs vuosi

 

NVL on työskennellyt intensiivisesti verkostotyön heijastusvaikutusten laajentamiseksi ja lisäämiseksi ja juurruttanut tuloksia kaikissa NVL:n jäsenmaissa yhteistyökumppaneiden ja heidän verkostojensa kautta. NVL on muodostanut yli 70 uutta yhteistyösuhdetta kaikissa Pohjoismaissa. Vuonna 2012 yli 200 pohjoismaista organisaatiota on tehnyt yhteistyötä NVL:n kanssa.
Vuonna 2012 NVL siirtyi julkaisemaan DialogWebissä artikkeleita juoksevasti ja avasi Facebook-sivun keskustelua ja viestintää varten. DialogWebissä käsiteltiin Pohjoismaiden ministerineuvoston Norjan-puheenjohtajuuden teemoihin ja Euroopan Unionin aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuoteen liittyviä ajankohtaisia aiheita.  Oslossa 4. -5. kesäkuuta järjestetyn innovaatiokonferenssin yhteydessä Dialog-lehdestä ilmestyi innovaatioaiheinen teemanumero.

NVL:n vuosikertomus vuodelta 2012 ja vuoden 2013 toimintasuunnitelma (ruotsinkielisinä) ovat TÄÄLLÄ.