NVL:n vuosikertomus vuodelta 2010 ilmestynyt

 

Vuosikertomuksessa selostetaan NVL:n laajaa pohjoismaista toimintaa. Lisäksi kansalliset koordinaattorit kertovat kunkin maan ja itsehallintoalueen toiminnasta. Vuosikertomuksen liitteenä on selkeä yleiskatsaus, jossa luetellaan NVL:n verkostot ja yhteistyökumppanit. Vuosikertomuksesta käy ilmi, että NVL on saavuttanut toimintasuunnitelmassa määritellyt tavoitteet.Näin verkosto ”luo perustan hyvin valmistelluille kannanotoille pohjoismaista aikuisten oppimista koskevaan politiikkaan”, toteaa johtaja Jan Ellertsen.

Lisätietoa NVL:n verkkosivuilla (ruotsiksi)