NVLs 10 års jubileum

 
NVLs jubileum, september 2015 Albert Einarsson NVLs jubileum, september 2015
I 2015 feirer Nordisk nettverk for voksens læring 10 år. I 10 år har NVL arbeidet systematisk med å utvikle og knytte sammen forskjellige fagfelt innen voksnes læring i Norden. NVLs arbeidsstil er utpreget nettverksarbeid som involverer deltakere fra alle de fem nordiske landene og de tre selvstyrte områdene. I nettverksarbeidet må NVL overstige hindringer i form av språk, kultur og landegrenser og på best mulig måte bruke forskjellighetene som en ressurs for å stimulere nordiske resultater.
Nedenfor er program for jubileumsseminaret og registreringsskjema.
NVL er et program under Nordisk Ministerråd med Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk i Norge som vertsorganisajon. NMR og NVL inviterer til et jubileumsseminar 8. september i Oslo. Invitasjonen går til personer i Norden som har lagt ned et arbeid sammen med NVL for å fremme voksnes læring i Norden.

NVLs 10 års jubileum 2015

8. september på Hotel Bristol Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo, Norge
 
Program
 

09.30 10.00

Ankomst kaffe mingling NVLs tidslinje

10.00

Musikk: Line Nordvik og Ivar Anton Waagaard  

Velkomst fra Nordisk Ministerråd: Generalsekretær Dagfinn Høybråten 
 
 

Innlegg fra Vox - Direktør Gina Lund
 
 
 
Innlegg fra NVL - Huvudkoordinator Antra Carlsen

 

 

 

10.30

 

To foredrag og dialog om utfordringer for livslang læring i Norden i dag og i fremtiden ut i fra et filosofisk og pedagogisk perspektiv;bemerkninger omkring pedagogikk, mangfold, samfunnsutvikling og læring i nettverk.

 

Hvordan unngå at læring blir til en klisjé?
Steen Nepper Larsen

lektor ved IUP, Campus Emdrup, Aarhus Universitet,www.gnosis.au.dk og medlem av styret for Sophia  tenketank for pedagogikk og dannelse; kritiker, foredragsholder.

 

Perspektiver på pedagogikk, diversitet og samfunnsutvikling.
Hvilken rolle kan det å arbeide i nettverk spille for læring og utvikling?
Pirjo Lahdenperä
professor i interkulturell pedagogikk, Mälardalens högskola. Har arbeidet med utdanning av lærere, og videreutdannere, pedagogiske ledere og forskere vid Institutt  for pedagogikk på Lärarhögskolan i Stockholm og vid Södertörns högskola.

 

Paneldebatt: Moderator for debatten er Mary Gestrin, kommunikasjonssjef på Nordisk råd

Paneldeltakere:
Dagfinn Høybråten, Generalsekretær, Nordisk Ministerråd 
Steen Nepper Larsen, lektor ved IUP, Campus Emdrup, Aarhus Universitet
Pirjo Lahdenperä, professor, Mälardalens högskola
Tormod Skjerve, Virke, næringslivets nest største hovedorganisasjon, representerer over 19 000 virksomheter i Norge
 

 

12.30 13:30  

Lunsj Speakers corner NVLs tidslinje

(Deltakere med spesielle matbehov, vennlig bemerk dette ved påmelding)

Musikk: Juan Diaz 

13.45 15.00

Markedsplass: NVLs nettverk presenterer sin virksomhet via interaktive samtaler med deltakerne. NVLs nettverk vil presentere sin virksomhet på stand på seminarets markedsplass. Deltakerne går rundt i sesjoner på ca 15 minutter og besøker nettverkene. Nettverk og deltakere må gjerne komme med innspill og budskap om hva NVL/NMR bør satse på fremover og formidle det til NVLs hovedkoordinator.

15:00 

Looking ahead - where is Europe going and what does adult education have to say?
Gina Ebner
Secretary general, European Association for the Education of Adults (EAEA)

 

 

15.45       Bevertning resepsjon

 
NVL 10 år jubileum - ressursside, foredrag og lenker

Registrering - kun for inviterte: