NVL:s Årsberättelse 2016

Årsberättelsen presenterar vad NVL gjort under 2016.

 

NVL anser sig ha nått sina mål och genomfört samtliga uppdrag enligt verksamhetsplanen. Årsrapporten redovisar resultaten enligt uppdrag från NMR och beskriver konkreta insatser och resultat inom NVL:s målsättning. Rapporten presenterar också samarbetet med Nordplus-programmet och Finlands ordförandeskap i NMR under 2016. Sammantaget visar årsrapporten på ett brett samarbete med befintliga aktörer som också bekräftas genom NVL:s evaluering 2016.