NVL:s Årsberättelse 2016

 

Årsberättelsen presenterar vad NVL gjort under 2016.