NVL:s rapporter

 

NVL informerar om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan. Informationsarbete sker genom webbportalen www.nordvux.net men också i nätverk inom NVL som arbetar med kartläggningar, utredningar, komparativa studier och analyser. 

NVL:s information bidrar till utveckling av ett nordiskt underlag kring aktuella teman enligt NMR:s strategiska mål. 

NVL:s rapporter är indelade tematiskt på denna sida (se länkarna till vänster). Rapporterna är indelade alfabetiskt, med undantag av att den nyaste rapporten kommer först.