Naiset ja miehet Islannissa 2017

Islantilaisten naisten ja miesten asemaa vuonna 2017 käsittelevä esite ilmestyi 8. maaliskuuta.

 

Esitteessä on tietoa sukupuolten asemasta islantilaisessa yhteiskunnassa. Esitteen julkaisivat yhteistyössä Islannin tasa-arvokeskus, Islannin tilastokeskus sekä hyvinvointiministeriö.

Vuonna 2016 naisista oli mukana työelämässä vajaa 80 %, mikä on enemmän kuin koskaan ennen. Miehistä työelämässä oli runsaat 87 %. Vuonna 2016 lähes puolella 25–64-vuotiaista naisista ja kolmasosalla saman ikäryhmän miehistä oli yliopistokoulutus. Miehistä 45 % ja naisista 30 % on suorittanut ammattitutkinnon tain muun toisen asteen tutkinnon. Esitteestä käy myös ilmi, että miesten palkkataso on naisia korkeampi, ja että johtavassa asemassa olevista enemmistö on miehiä, kuten myös uutisten ja ajankohtaisohjelmien haastateltavista. Toisaalta naiset elävät vanhemmiksi, ovat enemmistönä yliopistoissa ja jäävät miehiä todennäköisemmin vanhempainvapaalle.  

Esite on saatavilla sekä islanniksi että englanniksi

Lähde: Islannin tilastokeskus