Naiset ja miehet epätasa-arvoisia taidemaailmassa

 
Nais- ja miestaiteilijoiden edellytykset toimia ammatissaan ovat keskenään hyvin erilaiset. Epätasa-arvoinen suhtautuminen näkyy myös taiteilijoiden arvostuksessa. Vuonna 2004 tehdyn tulokartoituksen mukaan naistaiteilijat ansaitsevat vähemmän kuin miespuoliset kollegansa. Tanskan taideneuvoston teettämä uusi tutkimusraportti naistaiteilijoiden sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta julkistettiin 6. maaliskuuta 2007. Raportti mainitsee joukon esteitä, jotka vaikeuttavat naistaiteilijoiden etenemistä urallaan. Naiset saavat miestaiteilijoita vähemmän apurahoja ja tunnustuspalkintoja, heidän töitään ostetaan vähemmän ja heidän on vaikeampi päästä osaksi vakiintuneita taideinstituutioita. 
Lisätietoa tanskaksi:
www.kvinfo.dk/side/561/article/722/
www.kvinfo.dk/side/561/article/725/