Náms- og starfsráðgjöf virkar hvetjandi fyrir nám og atvinnuleitar

Niðurstöður nýrrar rannsóknar sem norska færniþróunarmiðstöðin hefur gert sýna að þeir sem notfæra sér þjónustu opinberra náms- og starfsráðgjafamiðstöðva njóta góðs af henni.

 

Tilboðið á þátt í því að fólk finnur tækifæri á breytilegum vinnumarkaði þar sem viðtekin störf hverfa en ný verða til. 3.274 þeirra sem leituðu til náms- og starfsráðgjafa við opinberar miðstöðvar árið 2016 svöruðu könnuninni.  Svarendur voru flestir yfir 19 ára að aldri. 80% staðfesta að ráðgjöfin hafi veitt þeim yfirsýn yfir þau tækifæri sem blöstu við bæði hvað varðar nám og störf og 92% sögðu náms- og starfsráðgjafann hafa veitt þeim nýja afstöðu.

Meira um könnunina