Når strategier møder virkeligheden - keynote 1

 
Søren Ehlers Søren Ehlers

Vejen fra EU-strategier om livslang læring til konkrete kurser for uddannelsesfremmede unge er lang og ikke altid nem. Et nyt forskningsprojekt skal afdække det komplicerede samspil mellem strategier og praksis på alle niveauer.

Af Michael Voss

Det var det store helikopter-overblik, som Søren Ehlers og Gun-Britt Wärvik præsenterede deltagerne for i seminarets første key-note præsentation. De to forskere fortalte om et forskningsprojekt, der skal analysere de nordiske landes strategier for livslang læring.

Kompliceret samspil

Først skitserede Søren Ehlers den slagne vej: Fra EU strategier til nationale strategier til national praksis til nationale professioner. Men i samme åndedrag understregede han, at påvirkningen går begge veje.
”Selv om vi oplever modsætninger mellem EU strategier og den nordiske tilgang til feltet, så har de nordiske lande faktisk stor indflydelse på EU politikken på området,” sagde han.
Undersøgelsens analyse vil blive struktureret omkring tre led i processen: udvikling, implementering og evaluering.
Til det formål har Ehlers foreløbig kortlagt og grupperet myndigheder og interessenter på området.
”Myndigheder og interessenter indgår i et kompliceret samspil. Med undersøgelsen vil vi gerne kunne pege på veje til at forbedre dette samspil, både i det enkelte land og på tværs af landene,” forklarede han.

Modsætninger mellem strategi og praksis


Gun-Britt Wärvik

Efterfølgende præsenterede Gun-Britt Wärwik to eksempler på, hvordan strategier bliver implementeret.
Med reference til en anden svensk forsker, Sven-Erik Liedmann, belyste og diskuterede Wärwik de modsætninger, der kan opstå mellem EU strategier og de nordiske landes tilgang til arbejdet. Ifølge Liedmann afspejler EU’s otte nøgle-kompetencer en meget erhvervsrettet tilgang til voksenlæring, som kommer i konflikt med den nordiske vægtning af almen viden, almen dannelse og folkeoplysning.
Wärwik refererede også et norsk projekt ”Nye Chancer”. Projektet har unge uden grundlæggende færdigheder som målgruppe, og det har tilsyneladende været en stor succes.  Alle fuldførte og næste alle havde job eller en ny uddannelsesplads, da kurset var færdigt.
”Men de unge skulle selv tage initiativ og ansøge, og ud af 32 ansøger blev kun ni optaget,” fortalte Wärwik og problematiserede dermed, i hvor høj grad projektet bidrog til at implementere en strategi, der skal hjælpe denne gruppe unge videre i uddannelsessystemet.

Presentation på dansk (pdf) | Esitys suomeksi (pdf)


Søren Ehlers

er tilknyttet forskningsprogrammet Nationalt Center for Kompetenceudvikling ved Århus Universitet. Hans aktuelle forskningsområde er education policy/politics of education, og han har gennem en årrække været engageret i arbejdet med internationale projekter.

I perioden 2005-2009 var Søren Ehlers formand for det konsortium af europæiske universiteter, der med støtte fra EUs mobilitetsprogram ERASMUS MUNDUS udbyder kandidatuddannelsen European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management (MA LLL). Markedsføringen af MA LLL førte ham på rejser i Indien, Kina og Latinamerika, hvor han forelæste på en række universiteter. Søren Ehlers var 2001-2004 studieleder for DPUs Masteruddannelser.
I disputatsen Ungdomsliv. Studier i den folkeoplysende virksomhed for unge 1900-1925 (2000) giver han en samlet beskrivelse af samfundets tilbud til unge gennem en 25 årig periode og analyserer disse tilbud og deres udvikling ved hjælp af begreber hentet fra etnologi og udviklingsforskning.
Søren Ehlers er uddannet som historiker, var 2001-2005 formand for Selskabet for dansk Skolehistorie og har været tilknyttet Institut for Dansk Skolehistorie ved Danmarks Lærerhøjskole.

Erfaringer med temaet

Siden 1989 har Søren Ehlers beskæftiget sig med voksnes læring, og han har været medarbejder ved Forskningscenter for Voksenuddannelse ved Danmarks Lærerhøjskole. Hans seneste artikel er Livslang læring som politisk strategi i 1900-tallets Danmark (i Uddannelseshistorie 2009).

 


Gun-Britt Wärvik

is PhD and Senior Lecturer in the Department of Education at the University of Gothenburg, Sweden. Her research interest concerns political aspects of educational phenomena, especially within the area of institutional restructuring (health care and education) and professional competence.

During the end of 1990ies, she was involved in local evaluations of the Swedish Adult Education Initiative. Her doctoral thesis from 2004 dealt with how a forceful conversation order regarding social transformation and the need for “competent” and “flexible” personnel was manifested on the factory floor. She studied the tools created by management to bring about change and the subsequent dynamics that arose in the encounter between production personnel, management, and other stakeholders. The perspective was that of the production personnel. Her current research interest is geared to “education and politics.” Issues addressed are related to control technologies and the forming of professional expertise in education and caring. The most recent project deals with adult education teachers in a restructuring Swedish adult education. The focus is on the situation of sharp competition between providers, and the constituting the competencies of the teachers.

Gun-Britt Wärvik is a member of the Politics and Pedagogies (POP) research group. POP is researching how educational systems are created and transformed as well as ramifications of this for professions, society and citizens. The research of the group has the ambition to improve our knowledge of educational governance and control of educational processes and what consequences this entails for individuals and institutions.

Department of Education, University of Gothenburg, Sweden
www.ipd.gu.se/forskning/forskningsmiljoer/pop/
gun-britt.warvik(ät)ped.gu.se