Nära 158 000 antagna till vårens högskoleutbildningar

 

Universitet och högskolor minskar sitt utbildningsutbud med två procent vårterminen 2015 – från 12 714 förra året till 12 483. Även antalet antagna minskar med två procent – från 161 540 till 157 889. Antalet behöriga sökande minskar med en procent – från 237 095 förra året till knappt 234 766

Läs mer