Näringslivets pengar behövs också

Framtidens kompetenspanel efterlyser en ny finansieringsmodell för att säkerställa det kontinuerliga lärandet i Finland.

 
Rapporten på 12 sidor kommer med 6 konkreta åtgärdsförslag Rapporten på 12 sidor kommer med 6 konkreta åtgärdsförslag

Enligt panelen kräver landets kompetensförsörjning en större insats av framför allt näringslivet som komplettering till den offentliga finansieringen.

Förslaget läggs fram i den andra av panelens ställningstaganden, som överlämnades till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen förra veckan. 

Innovativa lösningar

I takt med att arbetslivet och samhället förändras behöver utbildningssystemet följa med.

Ett av regeringens initiativ har varit att tillsätta en panel bestående av en bred grupp experter som skall bedöma behoven och komma med rekommendationer. Panelen inledde sitt arbete förra hösten och kommer att avslutas våren 2019.