Näringsutskottet vill satsa på Nordjobb

Fler ungdomar i arbete, nordisk samordning av EU direktiv och ett gemensamt pantsystem var tre av frågorna som fanns på agendan för Nordiska rådets näringsutskott under sommarmötet i slutet av juni.

 

Näringsutskottet föreslog i samband med sitt sommarmöte, att Nordiska rådet satsar mer pengar på Nordjobb/Jobbresan för att ge fler ungdomar möjlighet till arbete. Utskottet föreslår också medel till en förstudie för att utveckla en webbaserad tjänst, Hallo Norden Business, som ska hjälpa små- och mellanstora företag med etablering, rekrytering och försäljning över gränserna.
 - Vi har allt att vinna på att ungdomar får arbete. Vi satsar en del, och hoppas att kommuner och andra aktörer som arbetar med insatser mot ungdomsarbetslöshet också vill satsa på att stimulera ungdomar till ökad rörlighet inom Norden som kan ge arbete. Norden är sedan lång tid tillbaka en gemensam arbetsmarknad för oss nordiska invånare, säger utskottets ordförande Cecilie Tenfjord-Toftby.

Läs mer på Norden.org.
 E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi