Nasjonal karrierekonferanse i Bodø

 

Konferansen "Karrieresentre – en ressurs for den enkelte og samfunnet" setter søkelys på karrieresentrenes rolle i Norge. Hvilke utfordringer og muligheter står vi foran?

Nordland fylkeskommune og partnerskap for karriereveiledning på fylkesnivå (fylkeskommunen, Nav, NHO, LO, KS og fylkesmannen) arrangerer konferansen i samarbeid med Vox.

Hvem er konferansen for?

Målgrupper for konferansen:

  • sentrale nasjonale, fylkeskommunale og kommunale politikere
  • nasjonale forvaltningsnivå fra ulike direktorat
  • virksomheter/instanser representert i nasjonalt forum og nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning
  • instanser involvert på området: fylkeskommuner, kommuner, Nav, NHO, LO, KS, fylkesmannen, høgskoler/universitet, næringsliv med flere
  • karrieresentrene i landet
  • Dato: 26–27. august 2014
  • Sted: Bodø, Rica Havet hotell 

Les mer om konferansen og meld deg på