Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)

 

I fremtiden er det meningen at alle vitnemål og kompetansebevis utstedt av nasjonale myndigheter har en klar referanse til EQF-systemet. Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket EQF gjør det enklere å sammenlikne utdanningskvalifikasjoner på tvers av landegrenser. Slik kan det bli lettere å finne arbeid i andre land, og muligheten for livslang læring blir styrket.

Les mer: Regjeringen.no