Nästa steg

Arbetslivets utbildningscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) tillsammans med Centra för livslång lärande har nyligen öppnat webbplatsen „Næsta skref“ eller „Nästa steg” som den heter på svenska.

 
//www.naestaskref.is //www.naestaskref.is

Syftet med platsen är att ge information om jobb som finns på den isländska arbetsmarknandenarbetsmarknaden, studieutbud i Islands samt vilka möjligheter finns inom validering. 

Läs mer