Nästan 79 000 män har hamnat utanför arbetslivet i Finland

I Finland finns det nästan 79 000 män i arbetsför ålder som ser ut att permanent ha fallit bort från arbetslivet, konstaterar Näringslivets delegation (Eva).

 

Denna grupp består av män i åldrarna 25–54 år som inte arbetar, studerar eller får invalidpension. Deras möjligheter att få jobb försvåras av bland annat utdragen arbetslöshet, låg utbildning och liten arbetshistoria.

Eva konstaterar att sysselsättningsproblemen bland männen i hög grad beror på strukturförändringarna i arbetslivet. Speciellt industrijobben har minskat i antal och många av de män som har förlorat sina jobb har ingen annan utbildning än grundskolan eller så har de sådan utbildning som inte längre räcker till för att hålla dem kvar på arbetsmarknaden.

Män i den här situationen skulle enligt Eva behöva mera stöd för att få utbildningsplatser och jobb samt för att klara skolan och hållas kvar på arbetsmarknaden.

Läs mera (på finska)