National vejlederkonferencer i Grønland var en succes

Studievejledere og rådgivere i alle uddannelsesinstitutioner i Grønland mødtes til en stor konference med én mission: De ønsker at vejlede bedre for bl.a. at bekæmpe frafald i uddannelser.

 
Den første aften gik flere af deltagerne på sightseeing i den smukke isfjord Sermermiut i Ilulissat. Foto: Maren-Louise P. Kristensen Den første aften gik flere af deltagerne på sightseeing i den smukke isfjord Sermermiut i Ilulissat. Foto: Maren-Louise P. Kristensen

Studievejledere, rådgivere og psykologer i folkeskoler, ungdomsskoler, brancheskoler, videregående uddannelser samt erhvervsskoler nyder gigantiske isbjerge i Sermermiut i Ilulissat, fjorden der er blevet en del af UNCESCO’s verdensarv. De er her ikke kun for at nyde udsigten. 

De kommer fra alle byer og bygder i Grønland for at deltage i den store vejlederkonference med to forberedende nøglespørgsmål: Hvilke værktøjer ønsker vi? Hvordan sikrer vi, at de værktøjer, Center for National Vejledning udvikler, vil blive brugt? 

Studenterrådgivning er et spædbarn

Det er Center for National Vejledning i Grønland, der står for den store konference der afholdes 20.-24. september 2018, og hvor ca. 100 vejledere i uddannelsesinstitutioner deltager.

2_Konferencen.jpg  
Vejlederkonferencen blev afholdt i Hotel Arctic i Ilulissat over tre dage i september med næsten 100 deltagere. Foto: Maren-Louise P. Kristensen

Vejledning i Grønland er nyt. Det var først i år 2000, at det blev muligt at tage en vejlederuddannelse. 

Allerede på konferencens første dag bliver flere udfordringer skildret af psykologer fra Center for National Vejledning, der til daglig beskæftiger sig med studenterrådgivning.

– Studenterrådgivning har kun eksisteret i fire år i Grønland, mens den har eksisteret halvtreds år i Danmark, så der er stor forskel, siger psykologer i Center for National Vejledning. 

Deres base er i hovedstaden Nuuk, og de rejser derfor tit til andre byer og bygder i Grønland for at tale med elever i forskellige uddannelser, som er blevet henvist af deres lærere. 

– Det kan være meget udfordrende, når vi tager til en anden by eller bygd, da vi har rigtig mange sager, vi skal nå. Tit og ofte får vi 15 ekstra studerende, der har brug for studenterrådgivning, når vi kommer, fortæller en psykolog fra Center for National Vejledning.

Vejledning og uddannelse i Grønland

I Grønland er der 199, der har gennemført vejledningskurser, mens der er 120 certificerede vejledere. Vejledere med længere erfaring deltager i konferencen såvel som nye vejledere. 

færdig5_Vejlederkonference2018_Gruppebillede.jpg  
Gruppebillede uden for Hotel Arctic i Ilulissat. Foto: Center for Nationalvejledning 

Forskellige uddannelser giver præsentationer på konferencen, og der gives også gode råd og budskaber fra uddannelsesvejlederne Helle Hansen Rosing fra Det Grønlandske Hus i København og Anne Overgaard Clausen fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. 

Hvert år tager flere grønlændere til Danmark for at tage en uddannelse, og det er ikke alle, der har det godt, når de kommer til Danmark. 

– Det er vigtigt, at de grønlandske elever ved, hvad der kommer til at ske, og hvad de skal være forberedt på, før de tager til Danmark. Vi ser rigtig mange, der får et kulturchok, da der er så mange ting, man skal tage stilling til. Eleverne skal derfor vejledes bedre bl.a. om, hvordan det er at bo i Danmark, og hvad de skal være forberedt på, siger Helle og Anne fra De Grønlandske Huse. 

Mange grønlændere, der tager på efterskole, rejser nemlig hjem uden at blive færdige. Én af grundene er, at en del unge grønlændere rejser til Danmark uden at kunne tale dansk, og de får problemer, når de bliver alene. 

Det vil Grønlands Selvstyre gøre noget ved. Kattie E. Motzfeldt fra Grønlands Selvstyre præsenterede ”Efterskole-Camp” via Skype fra Nuuk. Hun var blandt de 13 ansatte, der var med i sommer for netop at klæde de grønlandske elever bedre på, inden de drager ud blandt de danske efterskoleelever. Tidligere blev de kommende efterskoleelever fra Grønland sendt til Danmark uden at få et godt orienteringsforløb. 

– Det har været udfordrende, da der var 135 elever og kun 13 voksne, fortæller Kattie og fortsætter: 

– ”Efterskole-Camp” har til formål at klæde de grønlandske elever godt på. Både i forhold til det at gå på efterskole, men også i kunne tage ansvar. Eleverne blev bl.a. spurgt om, hvorfor de ville tage på efterskole i Danmark, siger Kattie E. Motzfeldt fra Grønlands Selvstyre. 

Tallene har vist, at 20 procent tager hjem uden at blive færdige, og formålet med denne ”Efterskole-Camp” er at få tallet ned til 10 procent. 

Vejledere med forskellig arbejdsgang

Under konferencen blev der afholdt workshops, hvor vejledere på tværs af uddannelsesinstitutioner talte om deres daglige udfordringer, og hvad de kunne gøre for at løse dem. 

Én af deltagerne er folkeskolelæreren Sofie Heilmann Berglund, der tilfreds med konferencen:

– Jeg er rigtig glad for, at denne konference blev til. Jeg har fået rigtig mange nyttige værktøjer med hjem, og jeg fik især meget ud af at høre om de andre vejlederes måde at arbejde på. Det er så forskelligt fra vejleder til vejleder, fx er der nogle folkeskolevejledere, der har fået flere vejledningstimer end os andre. Så vi kommer til at arbejde på at have bedre rammer og samme vejledningstimer.

Vejledere blev klædt på 

Vejlederkonferencen afholdes hvert andet år, og programmet er ikke altid det samme. Christine Tønnesen, Centerleder i Center for National Vejledning, er tilfreds med forløbet af konferencen: 

– Vi har arrangeret konferencen sådan, at deltagere ikke bare sidder i tre hele dage og lytter til alle oplæg. Programmet er krydret med oplæg og med workshops, hvor vejledere sidder og diskuterer deres problemstillinger og udfordringer i deres daglige arbejde på tværs med vejledere fra andre uddannelser. På den måde begynder forskellige arbejdstiltag, og jeg er rigtig glad for, at vejledere har etableret arbejdsgrupper til bl.a. at løse frafald, men også så deres måde at arbejde på kan blive bedre.

– Min drøm er, at alle har et ansvar, tilføjer Christine Tønnesen, og hun påpeger, hvor vigtigt det er, at alle kan have samarbejde på tværs af uddannelser i forhold til at vejlede bedre, og at vejledningen kan blive mere strukturel på landsplan.  

Arnánguak K. Stork fra Imarsiornermik Ilinniarfik (Maritim Uddannelse) har deltaget i workshops med andre vejledere fra uddannelsesinstitutioner, hvor de sammen har holdt oplæg om, hvad de har diskuteret i deres arbejdsgruppe. 

Hun fortæller, at hun tager hjem til Nuuk med gode værktøjer fra konferencen og vil arbejde på ét bestemt.

– Jeg har fået rigtig gode informationer om, hvordan vi kan blive vejledere. Vi som vejledere har jo ikke nogle regler om forskellige ting, og det er derfor rigtig godt at kunne møde andre vejledere. Vi snakkede bl.a. om, at vi mangler en vejlederforening i Grønland, da vi tit og ofte kan mangle en at sparre med, fortæller konferencedeltager Arnánguak K. Stork.

4_Arnànguak'-K-Stork.jpg  
En af deltagerne, vejleder Arnánguak K. Stork fra Maritim Uddannelse, flyver hjem med gode værktøjer, hun har fået fra konferencen. Foto: Maren-Louise P. Kristensen

Nyttige værktøjer til vejledere

Under konferencen var der nyttige informationer og oplysninger fra videooptagelser som Center for National Vejledning har optaget. Én af dem var Naja Sano, som har skrevet en rapport om frafald i den gymnasiale uddannelse GUX i Grønland. 

Én af konklusionerne var, at de grønlandske elever manglede motivation eller ikke var klar til at tage en uddannelse. Naja Sano giver derfor gode råd til vejlederne om at prøve at finde ud af, hvad der ligger bag svaret ”ikke klar” og at lære eleverne mere om selvdisciplin. 

Det har CSR Greenland gjort noget ved i projektet ”Qaqisa”, hvor de i samarbejde med folkeskole og erhvervsdrivende har startet et projekt, hvor folkeskoleelever på det ældste trin og erhvervsliv har fælles aktiviteter, som kan motivere flere unge til at vælge uddannelse efter folkeskolens afgangsprøve. 

Alle folkeskoler kan hente guiden på CSR’s hjemmeside som er baseret på pilotprojektet ”Virksomhederne ud i skolen – skolen ud i virksomhederne (2015/2017)” samt gode input fra skoler og erhvervsliv. 

Der var også nye uddannelser på programmet. En af dem var GUX-S, der giver unge med forskellige sygdomme og udfordringer, som fx autister, mulighed for at tage en gymnasial uddannelse.

Desuden bliver det fremover muligt at læse jura ved Grønlands universitet. 

Centerleder Christine Tønnesen fra Center for National Vejledning er glad for konferencen, og synes at det var en succes. 

3_Christine-Tønnesen.jpg
Centerleder Christine Tønnesen fra Center for National Vejledning er tilfreds med konferencen. Foto: Maren-Louise P. Kristensen

Næste vejlederkonference finder sted om to år.