National vision for folkeoplysningen

 

I slutningen af november 2014 offentliggjorde kulturminister Marianne Jelved en vision for folkeoplysningen. Visionen er udarbejdet i et samarbejde mellem parterne på området og et af ønskerne med visionen er at styrke samarbejdet mellem parterne. Formålet med at udvikle en vision for folkeoplysningen er at gentænke folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv, således at den igen kan inspirere samfundsudviklingen og værdidebatten.

Visionen for folkeoplysningen i Danmark er blandt andet blevet til på baggrund af en opfattelse af, at de samfundsmæssige forandringer presser folkeoplysningens kerneværdier mere radikalt end tidligere. Kerneværdierne udgøres af dannelse, demokratisk læring og beskyttelse af civile og politiske rettigheder. I en tid hvor politiske beslutninger i stigende grad træffes ud fra en logik om nødvendighed, er mere overordnede diskussioner om samfundsmæssige værdier ifølge visionen stort set forsvundet.

Visionen udgøres af 12 fokuspunkter som forventes at bidrage til at sætte en ny dagsorden for samfundsdebatten i Danmark. Fokuspunkterne omfatter blandt andet muligheden for forpligtende fællesskaber; folkeoplysningens bidrag til den igangværende værdikamp ud fra en forståelse af værdibegrebet ud fra andet og mere ens økonomiske og rationelle termer; folkeoplysningen som ramme for en fælles lære- og dannelsesproces; samt folkeoplysningen som vigtigt element i kampen for at hindre en geografisk skævvridning af Danmark.

Læs kulturministeriets nyhed 

Læs DFS’s nyhed 

Hent En national vision for folkeoplysningen i Danmark