Nationell Valideringskonferens i Gävle

 

- Valideringens betydelse för regional kompetensförsörjning

 
16-05-2018
Start: 13. november 2018 00:00:00
End:   14. november 2018 00:00:00

 

 

 

 

 

Save the date!

13-14 november 2018
Mer information och länk för anmälan kommer innan sommaren.

Region Gävleborg, Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) och Skolverket bjuder in till 2018 års nationella valideringskonferens.

Dagarna bjuder på senaste nytt från nationella aktörer inklusive kvalitetssäkring av valideringsprocessen för att därefter ta dig vidare och ge konkreta exempel på hur olika regioner organiserat sitt valideringsarbete.

Målgrupper för konferensen är strategiskt viktiga personer inom regionernas kompetensförsörjningsarbete, högskolor och universitet, inom kommunal vuxenutbildning och branscher samt regionala chefer inom Arbetsförmedlingen.

Marianne Andrén  Svante Sandell
Samordnare, sakkunnig  Nationell koordinator
Validering Gävleborg Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
Region Gävleborg  Skolverket
026 - 15 03 47  08 - 527 335 10
marianne.andren@regiongavleborg.se  svante.sandell@skolverket.se

 

Validering Gävleborg
http://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/arbetsmarknad-och-kompetensforsorjning/validerings-gavleborg/

Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande (NVL)
https://nvl.org/