Nationell insamling av lärardata

Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 

Insamlingen är en viktig informationskälla när det gäller att utveckla lärarutbildningen. Separat insamling behövs bl.a. för att information om den formella behörigheten inte fås från andra källor. Utöver behörigheten samlas in uppgifter om bl.a. ålders- och könsfördelningen inom lärarkåren samt lärarnas deltagande i fortbildning och arbetslivsperioder. 
På basis av de insamlade uppgifterna ger Utbildningsstyrelsen ut publikationen Lärarna i Finland 2013, som utkommer i februari 2014. 

Läs mera på Oph.fi.
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi