Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen

 
Rapporten beskriver processen med den nationella kvalitetsredovisningen 2007 – 2009. En beskrivning ges även av de insatser som har gjorts och planeras att göras för att utveckla kvalitetsprocessen inom folkbildningen.
Läs mer: PDF