Nationell lärlingskommitté utsedd

 
Lärlingskommittén ska vara ett rådgivande organ för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, vilken startade höstterminen 2008. Kommittén ska främja den arbetsplatsförlagda utbildningen inom försöksverksamheten och kan därmed påverka utbildningens kvalitet och innehåll.
Som ordförande har Skolverkets generaldirektör Per Thullberg förordnats. Per Thullberg är professor i historia och har tidigare bland annat varit rektor för Södertörns högskola.
www.regeringen.se/sb/d/10408/a/114888