Nationell valideringskonferens

För kompetenseförsörjning och livslångt lärande

 
Foto: Nina Lindgren, Unplash Foto: Nina Lindgren, Unplash

Valideringsdelegationen har drivit på utvecklingen under fyra år. Vad händer nu när de avslutar sitt uppdrag?

Välkommen till en konferens för att diskutera det fortsatta arbetet med validering som ett verktyg för kompetensförsörjning på nationell, regional och lokal nivå. Du får också möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte.

-

NÄR: 27-28 januari 2020. Vi startar och slutar med lunch.

VAR: Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10-14, Växjö.

Vänligen sprid även vidare till relevant representant från din organisation och relevanta aktörer i din region.

Det finns ett begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 20 december 2019.

Anmälan om deltagande görs via anmälningslänken på inbjudan.

Kontakt:

Ändringar i programmet kan förekomma. För information kring program kontakta Zekija Mujcic, zekija.mujcic@kronoberg.se