Nationellt register för examina

Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

 
Koski: //koski.opintopolku.fi/koski/ Koski: //koski.opintopolku.fi/koski/

Registret, som är helt nätbaserat, heter Koski och är en del av en långsiktig strategi för att underlätta tillgången till examens- och studierättsinformation. Än så länge fungerar inte alla tjänster i systemet, målet är att allt ska finns tillgängligt senare i vår, i samband med att Min Studieinfo-tjänsten förnyas. Det finns också redan planer på att utvidga Koski med till exempel den fria bildningens utbildningar.

Koski innehåller alla elevers och studerandes utbildning, allt från enskilda studieprestationer till avlagda examina. Tjänsten innehåller också uppgifter om den studierätt man fått och om det centrala innehållet och kraven på kunnande i de examina som man avlagt.

Pröva Koski: https://koski.opintopolku.fi/koski/

Källa: Utbildningsstyrelsen