Nätverkets representanter

 

Nordisk nettverk for fengselsundervisning (Nnff)

Det nordiske nettverket for fengselsundervisning består av følgende representanter:

Danmark:
Maja Schiøth Dyrby, Direktoratet for kriminalforsorgen, maja.dyrby(ät)kriminalforsorgen.dk

Finland:
Karoliina Taruvuori, Brottspåföljdsverket, karoliina.taruvuori(ät)om.fi

Island:
Erlendur S. Baldursson, Kriminalomsorgen i Island, ElliBald(ät)tmd.is

Norge:
Suzanne Five, Justisdepartementet, Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, suzanne.five(ät)jd.dep.no
Gøril Vikøren Nøkleby, Fylkesmannen i Hordaland, fmhogvn(ät)fylkesmannen.no

Sverige:
Lena Axelsson, Kriminalvårdens huvudkontor,
lena.axelsson(ät)kriminalvarden.se 

Nätverkets redaktionsråd:

DK: Per Thrane, Statsfængslet på Søbysøgård, fluke(ät)mail.dk
FI: Usko Määttä, informationschef, Brottspåföljdsverket,
usko.maatta(ät)om.fi
IS: Anna Frida Bjarnadottir, Fjølbrautaskoli Sudurlands,
annaf(ät)fsu.is     
NO: Paal Chr. Breivik Fylkesmannen i Hordaland,
fmhopcb(ät)fylkesmannen.no
SE: Klara Johansson, lärare, Kumla, klara.johansson(ät)kriminalvarden.se        
NVL: Larry Kärkkäinen, webmaster, larry.karkkainen(ät)folkhogskolor.fi (redaktør)

Foto: Johannes Jansson /norden.org
Foto: Johannes Jansson /norden.org