Näyttöön perustuvan tiedon ja tutkimuksen katsaus 2010–2012

 

Suurin osa kerätystä tiedosta on luonteeltaan  alan tämänhetkisen kehityksen kannalta keskeisten toimintojen arviointia kokemusten keräämistä. Aihealueina ovat ohjaus, aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja VEU-aikuiskoulutuskeskukset. Raportissa on linkkejä yhteyshenkilöihin ja julkaisuihin joiden avulla lukija voi saada lisätietoa raportissa esitetyistä tuloksista.

Raportti: PDF