Näyttötutkintojen vaikuttavuutta tutkittu

 

Suomalainen näyttötutkinto lisää suorittajansa ammatillista osaamista ja vahvistaa hänen työmarkkina-asemaansa taloudellisesti huonoinakin aikoina. 

Tämä käy ilmi Opetushallituksen teettämästä tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan näyttötutkinnon suorittaminen on lisännyt erityisesti  niitä taitoja, jotka työantajat kokevat tärkeiksi osaamisalueiksi työelämässä. Näyttötutkinnot ovat kehittäneet erityisesti työmenetelmien hallintaa, työprosessien suunnittelu- ja kehittämisvalmiuksia sekä osaamista yhdistää kädentaidot ja teoriatieto.  

Näyttötutkinnosta hyötyvät erityisesti naiset ja nuoret, joiden työmarkkina-asema paranee ja ansiotaso kehittyy myönteisesti. Näyttötutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa käytännössä, ja siksi tutkinnot sopivat myös maahanmuuttajille ja erilaiset oppimisedellytykset omaaville henkilöille. 

Lisää aiheesta

Tietoa näyttötutkintojärjestelmästä