Nødvendig med nytenkning om fagskoler

 

Denne uken er det publisert to nye rapporter om fagskoler i Norge. Den ene er Vox-speilet, som gjør rede for statistikk og status. Den andre er en Norsk Offentlig Utredning «NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg», som gir anbefalinger om fagskolen i framtida. – Det er nødvendig med nytenkning om fagskoler, sa utvalgsleder Jan Grundt da han overrakte NOU’en til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen den 15. desember.
Fakta om fagskolen og voksnes deltakelse 

Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og representerer et alternativ til høyere utdanning på universiteter og høyskoler. Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge, skriver Vox i siste utgave av «Vox-speilet». Andelen voksne studenter har vært ganske stabilt de siste tre årene, men det er en økning i antallet som tar fagskole på deltid.  Høsten 2013 tok 53 prosent fagskole på deltid, det er en økning på fem prosentpoeng siden 2011. 

Anbefalinger for framtida

I NOU’en fremmer utvalget til sammen 49 forslag til tiltak som spesielt retter seg mot myndighetene, fagskolene og arbeidslivet. Fagskoleutvalget ønsker at disse tre aktørene skal ta et sterkere eierskap til sektoren. – Fagskolen har fått utvikle seg over mange år uten at det har vært knyttet til en helhetlig politikk. En ny fagskolepolitikk, som løfter denne utdanningssektoren til å bli et reelt og høyt ansett alternativ til høyere utdanning, vil bidra til mer og bedre arbeidsdeling mellom fagskolene og universitetene og høyskolene. Det kan igjen frigjøre ressurser og heve kvaliteten både i fagskolesektoren og i universitets- og høyskolesektoren, sier Torbjørn Røe Isaksen til regjeringen.no

Les saken om fagskole på vox.no 

Les saken om NOU 2014:14 hos regjeringen.no  

Dokumenter: 
Vox speilet 2014 om fagskoler

NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg