Nettet udfordrer forståelsen af uddannelse

 

Færre og færre sætter som tidligere perioder af til fuldstændig at hellige sig uddannelse. I dag skal et uddannelsesforløb kunne passes ind med fx et fuldtids lønarbejde eller en barselsorlov, hvor småbørn derhjemme kræver deres, og opgaverne bedst kan løses lige netop i det tidsrum, hvor man kan afse fred og ro til det. Semestret efter har ens situation ændret sig, og nu giver det måske mere mening at starte bilen eller cyklen hver morgen for at møde lærere og medstuderende i klasseværelset frem for i det virtuelle rum.
Hvor University College Syd i dag udbyder tre af sine bacheloruddannelser samt en del af sine efteruddannelsestilbud som netbaserede tilbud, er IT-projektleder Lis Faurholt ikke i tvivl om, at de fleksible, netbaserede tilbud vil blive endnu flere i de kommende år.

Fagligheden er høj på nettet

Begrænsningerne for, hvordan de digitale platforme kan udnyttes, ligger først og fremmest i vores hoveder og i, at vi skal have udviklet en ny fælles forståelse af, hvad uddannelse er, og hvordan vi tilegner os ny viden, mener Lis Faurholt.
- I Danmark har vi i mange år haft opfattelsen, at e’et i e-læring stod for erstatning. At distanceundervisning var at sammenligne med et uopfindsomt brevkursus. Vores grundtvigske tradition med mødet og samtalen med andre mennesker som grundlag for uddannelse har sat sit solide præg på vores uddannelsestradition, siger hun og fortsætter:
- Men ved hjælp af personlige blogs, brug af sociale platforme som bl.a. YouTube til at formidle øvelser eller videodagbøger og krav om masser af skriftlig refleksion på de netbaserede uddannelsesforløb, oplever både studerende, undervisere og vi som uddannelsesinstitution noget ganske andet. Noget tyder på, at fagligheden faktisk kan være højere på vore netbaserede forløb end de traditionelle, siger Lis Faurholt.
Det kan skyldes en række faktorer, påpeger hun, og UC Syd skal have flere studerende igennem før, der er tilstrækkeligt materiale til en undersøgelse.

Fælles studieordninger

På UC Syd er den netbaserede version af læreruddannelsen i dag fuldstændig ligestillet med den traditionelle udgave. Studieordningerne er fælles, og de studerende kan flekse frem og tilbage mellem de to tilbud afhængigt af, hvilken tilrettelæggelsesform de foretrækker i forskellige perioder. Det benytter mange sig af. Og set med Lis Faurholts øjne vil flere og flere uddannelsestilbud bevæge sig i den retning.
Det skyldes ganske enkelt, at uddannelsesinstitutionerne er nødt til at tilpasse sig nutidens og fremtidens behov, hvis de vil have studerende.
- Undersøgelser af befolkningens hverdagsliv har længe peget på, at uddannelse skal være uhyre fleksibelt for at blive valgt til. I dag sætter vi tid af til arbejde og til familie og fritid, men ikke til uddannelse. Det ønsker vi at passe ind mellem alle de øvrige forpligtelser, noterer hun.

Skeptiske arbejdspladser

Selv om UC Syd har snart ti års erfaring med netbaseret undervisning pågår et løbende udviklingsarbejde, som kan udfordre forventningerne hos såvel undervisere som studerende.
Ofte forbinder de studerende den netværksbaserede undervisning med teoriforløb og ser fællesseminarerne som praksisorienterede, men det kan meget vel være lige omvendt.
- Fx kan der være mere ræson i, at de pædagogstuderende i naturfag bruger to dage på i fællesskab at belyse og diskutere forskellige natursyn og naturen som pædagogisk redskab og siden får til opgave derhjemme at beskrive hver sin biotop, forklarer Lis Faurholt.
Mens såvel studerende som undervisere i dag i høj grad har taget de digitale redskaber og læringsplatforme til sig som en ligeværdig del af uddannelsesinstitutionernes tilbud og muligheder, oplever IT-projektlederen fortsat en del forbehold fra de institutioner, som aftager de studerende.
- På skoler, i daginstitutioner eller i kommunale forvaltninger er der en vis skepsis overfor netbaserede uddannelsesforløb, som især bunder i manglende kendskab til, hvad der rent faktisk foregår på uddannelsesinstitutionerne. ”Kan man nu blive pædagog ved at sidde et par år foran computeren derhjemme?”, kan bemærkninger lyde. Den slags opfattelser kommer vi ikke til livs fra den ene dag til den anden, konstaterer Lis Faurholt.
www.faurholt.dk


UC Syd

University College Syd udbyder syv bacheloruddannelser som lærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver, ernæring og sundhed samt grafisk kommunikation. Såvel lærer- og pædagog- som sygeplejerskeuddannelsen er i dag også tilrettelagt som fleksible, netbaserede uddannelsesforløb. Desuden tilbyder man en lang række efter- og videreuddannelse, bl.a. diplomuddannelser inden for pædagogik, sundhed, ledelse, ernæring og sundhed, globalisering og social forandring, psykiatri og ældrearbejde. Flere og flere af disse tilbud tilrettelægges også som netbaseret undervisning.
Campus er spredt over fire byer i Sønderjylland med i alt ca. 2600 studerende på grunduddannelserne, heraf ca. en fjerdedel netstuderende.

http://ucsyd.sk