Nettskolene hotade i Norge

 
Kristin Dahl Kristin Dahl

All støtte til utviklingsmidler kuttes i det nya statsbudsjett. Dette vil få svært alvorlige konsekvenser for utdanningsinstitusjoner, studenter og ansatte dette rammer.

Fleksibel utdanning Norge jobber på spreng for å få bevilgningen på plass igjen.
Man tar imot innspill fra medlemmer og støttespillere. De vil sette pris på om de som sender budsjettinnspill til behandlingen av  statsbudsjettet i Stortinget, vil ta med denne saken.

- Dersom dette blir vedtatt, sier regjeringen nei takk til det fremste miljøet på nettbasert utdanning. Viktig kompetanse kan komme til å forsvinne, sier styreleder i Fleksibel utdanning Norge Kristin Dahl, direktør ved Handelshøyskolen BI.
- Vi er forskrekket over at departementet avviser støtte til utviklingsarbeid hos de skolene som har drevet fram den nettbaserte utdanningen helt fra internett som læringsarena kom i bruk.

Läs mer

Källa: FUN