Nettstudier i norske fengsler

 

Regjeringen har uttrykt at de vil øke muligheten for å ta i bruk  fjernundervisning og nettstudier for på den måten å gjøre det lettere for de innsatte å ta høyere utdanning. Flere prosjekt er satt i gang.

Les mer på: Issuu.com