Nettutdanning er framtiden

– Vi mener at fjernundervisning er framtidens studieform.

 
På partnerbesøk tar en med seg både små og store opplevelser! På partnerbesøk tar en med seg både små og store opplevelser!

I en verden som hele tiden endrer seg er det viktig å anvende moderne teknologi. Også individuelle behov og ønsker er meget forskjellige fra slik det var for 20 år siden. Noen er født med svakheter som gjør det vanskelig for dem å delta i vanlig skole, mens for andre har det skjedd ting i livet som gjør at de ikke kunne fullføre utdanningen. For alle disse er fjernundervisning eller nettundervisning en gyllen mulighet til å fullføre skolegang, heter det i avslutningsrapporten fra Nordplus Voksen-prosjektet «Improvement of professional skills of teachers and administration as a result of the best practice and acquiring of methods of other countries in distance adult learning».

Koordinatoren for prosjektet er Laura Kalnina ved Eiropas Tālmācības vidusskola i Latvia. Dialog tar en prat med henne om prosjektet og samarbeidet mellom skoler i Finland, Latvia, Estland og Litauen.

Hva var ideen bak prosjektet?
– Vår tanke var å samarbeide med andre fjernundervisningsskoler i Nord-Europa for å utveksle undervisningsmetoder og verktøy. Vi er i sterk utvikling og vil gjerne fange opp det nyeste av undervisningsmetoder og læringsteknologi, som for eksempel app-er og andre verktøy. Brainstorming med fire fjernundervisningsskoler ga oss fullt opp av nye og geniale ideer.

Prosjektet var finansiert av Nordplus Voksen-programmet. De beskjedne midlene på 16000 euro rakk likevel til femdagers besøk på alle fire partnerskolene, med studiebesøk, workshop-er, kulturelle opplevelser og møter.

Fakta om prosjektet:
Partnere:
Europe Distance Education Secondary School, Latvia (upper secondary school)
Kontaktperson: Laura Kalniņa, laura.kalnina@eiropasskola.lv
Vilnius Ozas Gymnasium, Litauen (upper secondary school)
Audentese Erakool, Estland (upper secondary school)
Otava Folk High School, Finland (upper secondary school)
 

LÆRER-FELLESSKAP

Målet med prosjektet var å øke kvalifikasjonene hos lærere og administrativt ansatte ved fjernundervisningsskoler. Har dere lykkes?
Laura Kalnina er ikke i tvil.

– Ja! Vi møtte utfordringer med lærere som befinner seg på mange ulike steder i landet og som dermed kan kjenne seg utenfor fellesskapet. Det krever ekstra innsats å få dem til å føle seg som et team. Vi ser at det er viktig for lærerne å jobbe godt sammen i et fellesskap. De trenger å samarbeide for å støtte voksne elever som kanskje trenger mer motivasjon for å gjennomføre skolegangen enn det unge elever trenger. Nå har lærerne våre fått et "online teacher room", hvor de møtes og diskuterer felles problemer.

Å BYGGE OPP TILLIT

Dere har samlet gode eksempler, såkalte «best practices»?

– Vi har ikke mange eksempler, men vi har i stedet samlet mange gode ideer og satt dem sammen i en helhet. Det handler om hvordan vi kan bygge tillit. Det er tillit mellom skoleadministrasjon, lærere og elever, og det er tillit til at lærere gjør sitt beste. Tillit til at de sier fra om verktøy de trenger, og at de bruker mye tid online slik at elevene kan kjenne seg ivaretatt i en en-til-en-relasjon, ikke bare være en av hundre. Hver enkelt elev får individuelle tilbakemeldinger på tester og eksamen. Alt i alt gjelder det å skape og beholde en lenke av glede.

Laura Kalina ser også problemene.

– Vi slåss også med fusk og med frafall. Men vi tror på individuell behandling for hver eneste elev, og vi tror på å bygge relasjoner basert på tillit.

Web: www.eiropasskola.lv
Facebook: https://www.facebook.com/eiropasskola/
Facebook Page: https://www.facebook.com/eiropasskolanordplus/

I Nordplus-databasen: http://www.nordplusonline.org/Projects2/Project-database

COOPERATION

Det var også en intensjon i prosjektet at en skulle etablere “et bærekraftig, praktisk og metodeorientert samarbeid” mellom partnerne. Har samarbeidet fortsatt etter avsluttet prosjekt?

– Dessverre har skolen vår arbeidet med akkreditering I år, og vi har ikke har hatt kapasitet til å delta I prosjekter. Jeg håper at de andre partnerne holder god kontakt. Uansett, så holder vi stadig på med å videreutvikle noen av ideene fra prosjektet. Å gjennomføre nye ideer tar alltid mer tid enn forventet.

Hva anser du som prosjektkoordinator som den desidert største fordelen med et Nordplus-prosjekt av denne typen?
– Å være koordinator er en kjempestor bonus! Små prosjekter er fleksible. Vi har kunnet ta opp nye tema som vi møtte på underveis, og med en slik arbeidsmåte ble resultatet mer produktivt. Gjennom besøkene hos hverandre fikk vi ikke bare innsikt i institusjoner i andre land, men vi lærte også mye mer om landene og deres måte å ordne samfunnet på, og vi opplevde noen av deres kulturuttrykk.