Netværksarbejde styrker seniorers vej tilbage til arbejde

Evaluering af Senior Erhverv Danmark for perioden 2018-2020

 

”Puljen for Selvaktiveringsgrupper for seniorer” har siden 2000 støttet 22 frivillige netværk for seniorer Danmark - ”Senior Erhverv Danmark”. Seniorer defineres som ledige over 50 år, pensionister og/eller efterlønnere.

En ny evaluering viser, at seniorerne oplever, at medlemskabet har bidraget til, at de er kommet tættere på beskæftigelse, og at de oplever gensidig social og menneskelig støtte, der fremmer vejen til job. Hver fjerde, der deltager i et netværk, har fået job.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har finansieret evalueringen, og VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har gennemført den.

Læs evalueringen her.