Niukka valtionbudjetti - sivistysliitot toivovat lisärahoitusta

 
Norjan sivistysliitot (studieforbund) ovat odottaneet jännittyneinä budjettiesitystä vuodelle 2008. Lokakuun lopussa valmistui hallituksen asettaman toimikunnan selvitys Studieforbund - læring for livet, jonka valmistelua liitoissa on seurattu aktiivisesti. Selvitys on myönteistä luettavaa: se näkee sivistysliitoissa sekä paljon mahdollisuuksia että suuria haasteita. Budjettiesityksessä ei luvata lisää rahaa sivistysliitoille, mutta ministeriö arvioi uudelleen lisärahoituksen tarpeen ensi vuoden alussa kuultuaan osapuolia.