Niveau for efteruddannelse har trods kriser været stabilt siden 2007

Stabilteten kan pege på, at der måske bruges flere private udbydere, interne efteruddannelseskurser samt 'labor hoarding', at arbejdsgivere i krisetider sender medarbejdere på efteruddannelse, i stedet for at fyringer.

 

En ny analyse foretaget af Agenda på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Nicolai Kristensen, professor i KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, og Martin Junge, forskningschef i tænketanken DEA betegner stabiliteten som bemærkelsesværdig set i lyset af bl.a. konjunkturudsving og fald i brug af AMU kurser. Stabilteten kan pege på, at der måske bruges flere private udbydere, interne efteruddannelseskurser samt 'labor hoarding', at arbejdsgivere i krisetider sender medarbejdere på efteruddannelse, i stedet for at fyringer.

Læs artikel