Noen – en sosial entreprenør.

«Personer med de rette holdninger kombinert med påfyll av ny kunnskap opplever vekst og blomstring hos oss».

 

Intervjutekst: Intervju med daglig leder i Noen AS Heidi Wang:Hvorfor ble Noen etablert?

Hva er Noen skolen?

Erfaringer med ansatte som kommer fra dette skumle området som heter utenfor arbeidslivet og går inn som ressurs i forhold til en meget krevende gruppe mennesker?

Noen tilbyr kurs for ansatte i helse og omsorgssektoren. Hva er spesielt med deres kurs? (fokus på tjenestemottaker og den ansatte)

Vil vi se Noen flere steder i Norge og i Norden?

Intervjutekst: Intervju med daglig leder i Noen AS Heidi Wang:Hvorfor ble Noen etablert?

Hva er Noen skolen?

Erfaringer med ansatte som kommer fra dette skumle området som heter utenfor arbeidslivet og går inn som ressurs i forhold til en meget krevende gruppe mennesker?

Noen tilbyr kurs for ansatte i helse og omsorgssektoren. Hva er spesielt med deres kurs? (fokus på tjenestemottaker og den ansatte)

Vil vi se Noen flere steder i Norge og i Norden?

Intervjutekst: Intervju med daglig leder i Noen AS Heidi Wang:Hvorfor ble Noen etablert?

Hva er Noen skolen?

Erfaringer med ansatte som kommer fra dette skumle området som heter utenfor arbeidslivet og går inn som ressurs i forhold til en meget krevende gruppe mennesker?

Noen tilbyr kurs for ansatte i helse og omsorgssektoren. Hva er spesielt med deres kurs? (fokus på tjenestemottaker og den ansatte)

Vil vi se Noen flere steder i Norge og i Norden?

Intervjutekst: Intervju med daglig leder i Noen AS Heidi Wang:Hvorfor ble Noen etablert?

Hva er Noen skolen?

Erfaringer med ansatte som kommer fra dette skumle området som heter utenfor arbeidslivet og går inn som ressurs i forhold til en meget krevende gruppe mennesker?

Noen tilbyr kurs for ansatte i helse og omsorgssektoren. Hva er spesielt med deres kurs? (fokus på tjenestemottaker og den ansatte)

Vil vi se Noen flere steder i Norge og i Norden?

- boks 1:
Noen er en sosial entreprenør som bruker forretningsmessige metoder for å bidra til å skape endring og forbedring av enkeltmenneskers og gruppers livsvilkår. Noen vil finne nye løsninger på sosiale- og helserelaterte utfordringer og spre dem for å nå flest mulig. Suksess skal måles i både sosial og økonomisk verdi. Overskudd i selskapet tilfaller virksomheten.

- boks 2:
Noen tilbyr aktivitets- og omsorgstjenester for personer med demens, pårørende og eldre med behov for veiledning og assistanse til å ha bedre hverdager. Noen har utviklet et nyskapende personsentrert tilbud som baserer seg på en spesialisering på behov hos personer med demens eller kognitiv svikt og deres pårørende. Tilbudet er et supplement til familien og til det offentlige. Kundene er både privatpersoner og kommuner.

- boks 3:
Norge vil i 2050 står overfor en dobling av antall personer over 67 år i forhold til dagens antall. Antall personer over 80 år vil dobles allerede innen 2035. En ting er sikkert - tradisjonelle løsninger i helse og omsorgssektoren vil ikke dekke framtidas behov.

- boks 4:
Ansatt i Noen Noen -veilederen – er en kompetent og trygg person som er brukerens primærkontakt. En Noen-veileder har høy bevissthet om vårt fag gjennom personlig kompetanse og gjennomført Noen-skole. Mange av arbeidstakerne i Noen har vært helt eller delvis utenfor ordinært arbeidsliv av helsemessige årsaker. Personer med de rette holdninger kombinert med påfyll av ny kunnskap opplever vekst og blomstring hos oss. Derfor vil vi fortsette å rekruttere godt voksne arbeidstakere som gjennom verdifull livserfaring og intern trening utøver intrikat håndverk i Noen.