Nonformaali opetus jäi viitekehyksen ulkopuolelle

 

Raportti julkistettiin konferenssissa, joka pidettiin Brysselissä marraskuussa 2010. Konferenssissa ilmeni, että on olemassa erilaisia käsityksiä siitä, onko nonformaalille koulutukselle eduksi tulla sisällytetyksi kansalliseen ja eurooppalaiseen viitekehykseen. Esitellessään raportin Flemming Gjedde ilmaisi mielipiteenään, että nonformaali oppiminen on sisällytettävä viitekehyksiin, koska ne ”perustuvat oppimistuloksiin eivätkä opetussuunnitelmiin ja opinto-ohjelmiin”.

Lisätietoa (tanskaksi): Dfs.dk
Lue raportti: PDF