NordPlus-projekt om lurkers

Prosjektets mål er å utforske, avklare og forstå endringer i  hvordan voksne deltar i læringsaktiviteter på nettet.

 

"Lurkers - is lurking working?" er et Nordplus prosjekt som involverer medlemmene i Distans-nettverkets representanter fra alle land og selvstyrte områder i Norden. Prosjektets mål er å utforske, avklare og forstå endringer i  hvordan voksne deltar i læringsaktiviteter på nettet. Mange deltar i læring online, og mange er helt inaktive når de deltar. Betyr det at de er passive lyttere, at de ikke følger med, ikke lærer? Prosjektgruppen har presentert foreløpige resultater og konklusjoner på flere seminarer og konferanser i 2016. Endelige konklusjoner og resultater legges fram i 2017.

Les hva prosjektet har kommet fram til, og hva de har publisert underveis i prosjektet: https://silentlearnersblog.wordpress.com/om/