Norden aktive i ICAE

 
De nordiske land spiller en aktiv rolle i studieforbundenes og folkeopplysningens globale fellesorganisasjon, the International Council for Adult Education (ICAE). ICAE er det globale nettverket for ”folkbildning og solidaritet” med medlemmer over hele verden og administrasjon i Montevideo, Uruguay. Organisasjonen støttes økonomisk av bl.a. NORAD i Norge og SIDA i Sverige. Den 23. mai i år holdes et møte mellom Folkbildning Norden og de nordiske bistandsorganene i København, med DANIDA som vertskap, om ”folkbildning og bistand”, med særlig vekt på ICAEs rolle. Under ICAEs verdenskongress i Nairobi i januar ble Paul Belanger, Canada, gjenvalgt som president, mens Sturla Bjerkaker, Vofo Norge, ble valgt inn som nytt styremedlem. Alle verdensdelene er representert i styret.
Mer info: sb(ät)vofo.no