Norden - en lurmærket vinderregion

 

Norden - en lurmærket vinderregion

Sammen kan de nordiske lande udvikle sig til en vinderregion i den globale økonomi. Vi er gode til at udvikle os og har fælles værdier og særlige styrker inden for blandt andet uddannelse, ældreomsorg, miljøbeskyttelse og anden velfærdsproduktion, der kan eksporteres og gøre Norden til et varemærke.
Med digitalkamera har en japansk delegation fastholdt sine mange indtryk af finsk ældreomsorg på et hjem for demente. Nu er de lagt på internettet. Her ses billeder og små beskrivelser af beboernes hyggelige stuer. Der er zoomet ind på møbler og nips, der vidner om liv, rige på historier. Andre fotos viser en veldækket frokostbakke - og saunaen naturligvis. Også medarbejdernes omsorg er søgt indfanget, som når en ældre kvinde får hjælp til påklædning.

Norden har en lang tradition for velfærdsydelser, som ikke blot japanere er interesseret i. Vore erfaringer og værdier inden for omsorg, sundhed og uddannelse blandt andet kan ligeledes blive en eksportvare overfor de nye, stærke økonomier, der skyder frem i eksempelvis Indien, Kina og det øvrige Asien. Sådan lyder en af opfordringerne i debatoplægget ”Norden som global vinderregion”, som Nordisk Ministerråd har udgivet i samarbejde med analyseinstituttet Huset Mandag Morgen.

Norden i top 10 - endnu

I dag hører de nordiske lande blandt verdens rigeste og placerer sig i top 10, når det gælder konkurrencedygtighed. Men status kan være anderledes om 10-20 år, når lande som Kina og Indien ikke blot konkurrerer på prisen på varer og arbejdskraft, men også på viden.

De nordiske regeringer bør derfor gå sammen om en fælles ambitiøs vinderstrategi, der tager afsæt i de nordiske styrker og udnytter mulighederne i globaliseringen, så Norden kan fastholde sin position, anbefaler rapporten.
Fremtidens konkurrence vil i høj grad handle om evnen til at innovere og skabe nye værdifulde løsninger, andre ikke hurtigt kan kopiere. Det har de nordiske samfund gode forudsætninger for: Vi har længe prioriteret uddannelse for de mange, på arbejdsmarkedet engagerer hver enkelt medarbejder sig personligt og tager gerne initiativ og mange er indstillet på at løbe risici uden at frygte for konsekvenserne. Den nordiske velfærdsmodel rummer et til dels uforløst konkurrencepotentiale, som kan bringe os meget videre.

Et fælles nordisk brand

Den politiske udfordring er først og fremmest at formulere en ny offensiv samfundsvision om Norden som verdens førende værdiregion og mest avancerede innovationssamfund, frem for at dyrke rene nationale strategier – den løsning er tiden løbet fra, lyder det i rapporten.
Nordens styrker skal forstås og analyseres. Der er brug for mere forskning i kulturens betydning for økonomien for at kunne nære en fælles vision og skabe et nordisk brand, der ikke konkurrerer på pris, men på en ”højere mening” knyttet til landenes produkter og ydelser. Vores velfærdsydelser skal markedsføres langt mere end det sker i dag. Det vil kræve en liberalisering af velfærdsproduktionen og iværksættelse af stærke offentlige-private samarbejder, også på tværs af grænserne.

Desuden skal uddannelsessystemerne stadig udvikles og nok så væsentligt tiltrække alle borgere. Uddannelserne skal både sikre et solidt fagligt niveau og desuden langt mere end i dag kultivere de særlige nordiske kompetencer inden for tværfaglighed, samarbejde, innovation og iværksætteri, som er en væsentlig force i den skærpede globale konkurrence.

av Karen Brygmann

Links

På sporet af den nordiske konkurrencemodel, Nordisk Råd / Nordisk Ministerråd anp 2005: 777
www.norden.org/pub/velfaerd/naering/sk/ANP2005777.pdf

Study visit about the elderly care in Finland:
www.pro-kaigo.com/home/Ereport.html

Diskutera artikeln i

Forum


Hitta rätt ställe i texten i mitten på sidan

- använd länkarna nedan

Norden i top 10 - endnu

Et fælles nordisk brand

Links


Foto: www.grenaa-portalen /norden.org